كميته اجرايي همايش
 
رئيس همايش :  دكتر پيام نجفي 
 دبير اجرايي همايش: مهندس محمدرضا صالحي موركاني
 
كميته اجرايي همايش

رديف

نام خانوادگي

نام

مسئوليت

1

حاج آقا احسان دوست

عليرضا

مسئول سازمان بسيج اساتيداستان اصفهان

2

دكتر اعتباريان

اكبر

رييس دانشكده و مدير گروه مديريت، دانشگاه آزاد اصفهان

3

خانم داوري

فرشته

مديريت علمي-پژوهشي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان

4 

دكتر جعفري‏

سيد امير

معاونت سياسي استانداري اصفهان

5

دكتر نجفي

پيام

رييس همايش و معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

6

دكتر محمدي

مهدي

استاد دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

7

مهندس صالحي موركاني

محمدرضا

كارشناس ارشد سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

8

جمي

مجتبي

كارشناس ارشد مديريت دولتي

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/12/05
تعداد بازدید:
1639
سلسله همايش هاي به سوی تمدن نوين اسلامي - مديريت جهادي - از تئوري تا عمل
Powered by DorsaPortal