راهنماي تنظيم پوستر

بسمه‌تعالي

پوستر كنفرانس بهعنوان ابزاري براي ارتباطات، بيان نمايشي حقايق و ايده‏ها با استفاده از شكل‏ها، عكس‏ها، خلاصه‏ها و ديگر عناصر تزئيني است. بنابراين پوسترهايي كنفرانس مي‏توانند چيزي بين متن چاپي و سخنراني شفاهي باشند. استفاده از پوستر جهت انعكاس نتايج پژوهش، كمك مي‏كند كه شركت‏كنندگان محتوا را به سرعت درك نموده و اطلاعات با ايجاز و كيفيت مناسب منتقل شود.

از كليه پژوهشگراني كه مقاله آنها به‌صورت پوستر پذيرفته شده است، خواهشمنديم محتواي پوستر خود را با توجه به نكات زير تهيه نموده و فايل آن را براي كنفرانس ارسال نمايند.

· صفحات پوستر بايد به‌گونه‏اي طراحي شود كه بدون حضور ارائه كننده پوستر نيز قابل فهم باشد.

· نوشته پوستر بايد كوتاه و قابل فهم باشند.

· نوشته‏ها بايد به اساسي‌ترين و مهم‏ترين نكات محدود شوند و افكار مطرح شده بايد ابتدا به قالب متناسبي متشكل از متن، جدول و يا تصوير مفهوم‌سازي شوند و سپس به‌نحو مناسبي در پوستر اجرا گردند.

· محتواي پوستر در فرمت نرم‌افزار Microsoft Word در صفحه به اندازه A4 و به‌صورت عرضي (Landscape) ارائه گردد.

· محتواي پوستر در 8 صفحه و به شرح زير تهيه گردد:

v صفحه اول آن شامل عنوان مقاله، اسامي نويسنده(نويسندگان)، سازمان متبوع و آدرس پست الكترونيكي نويسنده مسئول.

v صفحه دوم شامل چكيده.

v صفحات سوم تا هشتم محتواي اساسي و مهم مقاله كه به نظر شما بايستي مورد مطالعه مشاهده كننده قرار گيرد.

توجه كنيد كه نحوه چيدمان نهايي محتوا در پوستر به‌عنوان نمونه به شكل زير خواهد بود.

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

صفحه ششم

صفحه هفتم

صفحه هشتم

پوستر تنظيم شده را تا تاريخ 29/11/1393 به يكي از پست الكترونيكي همايش كه آدرس‏هاي آنان در سايت همايش موجود مي‏باشد، به نام نويسنده مسئول ارسال فرماييد.

تاریخ به روز رسانی:
1393/11/20
تعداد بازدید:
1420
سلسله همايش هاي به سوی تمدن نوين اسلامي - مديريت جهادي - از تئوري تا عمل
Powered by DorsaPortal